Rejestry publiczne BiOSG - Ewidencje i rejestry - BIP - Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Rejestry publiczne BiOSG

Rejestry publiczne BiOSG

 

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych

 1. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej.

 2. Wykaz osób, którym odmówiono wydania lub cofnięto poświadczenie bezpieczeństwa w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej.

 

Wydział Kadr i Szkolenia

 1. Rejestr akt osobowych funkcjonariuszy.

 

Wydział Finansów

 

 1. Rejestr zawartych umów i porozumień w zakresie otrzymanych darowizn.

 2. Rejestr wystawionych not księgowych.

 3. Rejestr innych dokumentów księgowych wystawionych przez BiOSG.

 4. Rejestr faktur VAT wystawionych przez BiOSG.

 5. Rejestr szkód w mieniu BiOSG w Przemyślu.

 6. Księgi druków ścisłego zarachowania (mandatów karnych).

 7. Rejestr tytułów wykonawczych wystawionych przez BiOSG.

 8. Rejestr Zamówień Publicznych na rok 2011 BiOSG

 9. Rejestr umów zawartych w BiOSG (do 14 tys. Euro)

 10. Rejestr umów zawartych w BiOSG.

 11.  Rejestr wystawionych upoważnień i pełnomocnictw.

 

Wydział Operacyjno-Śledczy

 1. Rejestr ruchu dokumentów legalizacyjnych.

 

Wydział Nadzoru i Kontroli

 1. Rejestr skarg i wniosków Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

 

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Służby

 1. Rejestr wypadków przy pracy.

 

Placówka Straży Granicznej w Czarnej Górnej

 1. Książka zameldowań.

Placówka Straży Granicznej w Sanoku

 1. Książka zameldowań.

 

Placówka Straży Granicznej w Hermanowicach

 1. Książka zameldowań.

 

Placówka Straży Granicznej w Huwnikach

 1. Książka zameldowań.

 

Placówka Straży Granicznej w Stuposianach

 1. Książka zameldowań.

Placówka Straży Granicznej w Wojtkowej

 1. Książka zameldowań.

 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przemyślu przy Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej

 1. Księga orzeczeń.

Metryczka

Data publikacji 07.09.2011
Data modyfikacji 09.09.2011
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Michalska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Michalska Wydział Ochrony Informacji Niejawnych
Osoba modyfikująca informację:
Anna Michalska
do góry