Kierownictwo jednostek organizacyjnych SG

Kierownictwo BiOSG

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej

płk SG Robert ROGOZ 

 

Zastępca Komendanta ds. Granicznych

płk SG Adam PACUK

 

Zastępca Komendanta ds. Logistycznych

płk SG Marek GŁUSZCZAK

 

Główny Księgowy

płk SG Witold DOROSZ 

 

 

Metryczka

Data publikacji 12.10.2012
Data modyfikacji 08.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Michalska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Michalska Wydział Ochrony Informacji Niejawnych
Osoba modyfikująca informację:
Anna Michalska
do góry