Redakcja serwisu - BIP - Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Redakcja serwisu

Administracja merytoryczna serwisu internetowego:

Elżbieta Pikor
rzecznik.bieszczadzki@strazgraniczna.pl
tel. :(16) 673 2008
Anna Michalska
anna.michalska@strazgraniczna.pl
tel. :(16) 673 2181
Beata Rataj
beata.rataj@strazgraniczna.pl
tel. :66 52018
Tomasz Czajkowski
Specjalista - Wydział Ochrony Informacji BiOSG
Tomasz.Czajkowski@strazgraniczna.pl
tel. :(16)6732299
Grzegorz Kisiel
st. specjalista ds. bezpieczeństwa
Grzegorz.Kisiel@strazgraniczna.pl
tel. :16 673 23 77
Witold Trysła
Witold.Trysla@strazgraniczna.pl
Tomasz Borycki
Zastępca Naczelnika WŁiI
Tomasz.Borycki@strazgraniczna.pl
Maria Wiejacz
Kierownik SZ
Maria.Wiejacz@strazgraniczna.pl
Mariusz Strzyż
St. Specjalista Sekcji Organizacji i Naboru
Mariusz.Strzyz@strazgraniczna.pl
tel. :(16) 6732875
Alicja Mielniczek
St. Asystent Sekcji Postępowań Sprawdzających
Alicja.Mielniczek@strazgranicza.pl
tel. :(16) 673 2383
Wojciech ŁACH
Specjalista
Wojciech.Lach@strazgraniczna.pl
tel. :(16) 673 2364
Artur Lewicki
Zastępca Naczelnika
artur.lewicki@strazgraniczna.pl
Janusz Szczygielski
Kierownik Sekcji Ekonomicznej
janusz.szczygielski@strazgraniczna.pl
Tomasz Rużyło
Kierownik Sekcji Spraw Osobowych
tomasz.ruzylo@strazgraniczna.pl
Anna Zybińska
starszy specjalista
anna.zybinska@strazgraniczna.pl
Anna Gwiżdż
starszy specjalista
anna.gwizdz@strazgraniczna.pl
Małgorzata Zagrobelna
specjalista
malgorzata.zagrobelna@strazgraniczna.pl

do góry