Struktura własnościowa i majątek

Plan dochodów i wydatków budżetowych, oraz wartość księgowa majątku BiOSG w Przemyślu

 

1. Plan dochodów i wydatków budżetowych Bieszczadzkiego Oddziału Straży Graniczne w Przemyślu na poszczególne lata.

2. Wartość księgowa majątku Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przmyślu na dzień 31.12.2012r.

Metryczka

Data publikacji 19.04.2013
Data modyfikacji 19.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Lech Czernecki
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Kisiel Wydział Finansów
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Kisiel
do góry