Składniki majątku zbędne i zużyte

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu zbędnych składników majątku ruchomego Wydziału Łączności i Informatyki.

Zgodnie z § 38  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2022.998 z późn. zm.) informuję, że Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej dokonał nieodpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego do niżej wymienionej jednostki sektora finansów publicznych:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, ul. Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin

Metryczka

Data publikacji 10.01.2023
Data modyfikacji 10.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Janusz Szczygielski Wydział Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Janusz Szczygielski
do góry