Wolne stanowiska w Służbie Cywilnej

KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ

NOWE NABORY na stanowiska w Korpusie Służby Cywilnej (rozwinięcie treści następuje po kliknięciu w przedmiotowy tekst >>>LINK<<<)

Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów na stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej:

1. STARSZY INSPEKTOR w Sekcji Serwisu Wydziału Łączności i Informatyki  - Ogłoszenie o naborze nr 117467 z dnia 14 marca 2023 r.- termin składania aplikacji do dnia  30 marca 2023 r.

2. STARSZY SPECJALISTA - PSYCHOLOG w Służbie Zdrowia BiOSG z siedzibą w Przemyślu  - Ogłoszenie o naborze nr 117459 z dnia 14 marca 2023 r.- termin składania aplikacji do dnia  31 marca 2023 r

3. ASYSTENT (stanowisko ds. ewidencji i przetwarzania danych) w Zespole Służby Dyżurnej Grupy Granicznej Placówki SG w Medyce  - Ogłoszenie o naborze nr 117789 z dnia 20 marca 2023 r.- termin składania aplikacji do dnia  31 marca 2023 r.

 

Jednocześnie, w chwili obecnej trwają prace związane z ogłoszonymi we wcześniejszym terminie naborami na niżej wymienione stanowiska, na które minął termin składania aplikacji:

  1. STARSZY INSPEKTOR w Referacie Kadrowo - Szkoleniowym w Zespole do spraw Obsługi Placówki Straży Granicznej w Medyce - Ogłoszenie o naborze nr 106756 z dnia 22 września 2022 r.- termin składania aplikacji upłynął dnia 07 października 2022 r.
  2. STARSZY INSPEKTOR ds. środków trwałych i prowawadzenia gospodarki mandatowej w Sekcji Księgowości i Rozliczeń Pionu Głównego Księgowego  - Ogłoszenie o naborze nr 109801 z dnia 4 listopada.2022 r.- termin składania aplikacji  upłynął dnia  18 listopada 2022 r.
  3. ASYSTENT ds. organizacyjno-ewidencyjnych  w Sekcji Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia   - Ogłoszenie o naborze nr 110757 z dnia 18 listopada.2022 r.- termin składania aplikacji  upłynął dnia  6 grudnia 2022 r.
  4.  STARSZY INSPEKTOR w Sekcji Serwisu Wydziału Łączności i Informatyki  - Ogłoszenie o naborze nr 114598 z dnia 26 stycznia 2023 r.- termin składania aplikacji  upłynął  dnia  10 lutego 2023 r.

Tekst wyżej wymienionych ogłoszeń znajduje się w załącznikach jak również rozwinięcie treści następuje po kliknięciu w przedmiotowe ogłoszenie.

Nabory na stanowiska w służbie cywilnej ogłoszone we wcześniejszych terminach zostały zakończone.

Informację o wynikach naboru zamieszczane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, w zakładce "INFORMACJE O WYNIKACH NABORU" http://www.bip.bieszczadzki.strazgraniczna.pl/s02/wolne-stanowiska-w-slu/9659,INFORMACJE-O-WYNIKACH-NABORU.html oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow

 

Zachęcamy do zapoznania się z i informacjami dotyczącymi procedury naboru na stanowiska cywilne:

 

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się do pracy w BiOSG w Przemyślu

25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO). RODO określa zasady, na jakich można przetwarzać dane osobowe. Z przepisów rozporządzenia o ochronie danych wynika też obowiązek ochrony danych osobowych /PRZEJDŹ/.

 

Metryczka

Data publikacji 20.03.2023
Data modyfikacji 20.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota GĄSKA-STAWARZ
Osoba udostępniająca informację:
Dorota GĄSKA-STAWARZ Sekcja Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Dorota GĄSKA-STAWARZ
do góry