Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej:

 1. Komenda Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej imienia gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego z siedzibą w Przemyślu, jest urzędem podległym Komendantowi Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, zapewniającym mu merytoryczną, organizacyjną, prawną i kancelaryjno-biurową obsługę do sprawnej i skutecznej realizacji jego ustawowych zadań jako terenowego organu Straży Granicznej.
 2. Komendą oddziału kieruje Komendant Oddziału przy pomocy zastępców Komendanta Oddziału, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych komendy oddziału.
 3. W skład komendy oddziału wchodzą wyżej wymienione komórki organizacyjne oraz Zespół Stanowisk Samodzielnych.
 4. Komórkami organizacyjnymi komendy oddziału są:
  • Wydział Graniczny;
  • Wydział Operacyjno-Śledczy;
  • Wydział do Spraw Cudzoziemców;
  • Wydział Łączności i Informatyki;
  • Wydział Kadr i Szkolenia;
  • Pion Głównego Księgowego;
  • Wydział Techniki i Zaopatrzenia;
  • Wydział Zabezpieczenia Działań;
  • Wydział Ochrony Informacji;
  • Wydział Kontroli;
  • Zespół Audytu Wewnętrznego;
  •  Wydział Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej;
  • Służba Zdrowia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Przemyślu;
  • Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Przemyślu;
  • Zespół Prasowy Komendanta Oddziału Straży Granicznej;
  • Wydział Organizacji i Promocji.
 5. W terytorialnym zasięgu działania oddziału znajdują się następujące jednostki organizacyjne:
  • Placówka Straży Granicznej w Horyńcu-Zdroju;
  • Placówka Straży Granicznej w Lubaczowie;
  • Placówka Straży Granicznej w Hermanowicach;
  • Placówka Straży Granicznej w Huwnikach;
  • Placówka Straży Granicznej w Wojtkowej;
  • Placówka Straży Granicznej w Czarnej Górnej;
  • Placówka Straży Granicznej w Stuposianach;
  • Placówka Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych;
  • Placówka Straży Granicznej w Medyce;
  • Placówka Straży Granicznej w Rzeszowie-Jasionce;
  • Placówka Straży Granicznej w Krościenku;
  • Placówka Straży Granicznej w Korczowej;
  • Placówka Straży Granicznej w Wetlinie;
  • Placówka Straży Granicznej w Sanoku.

Metryczka

Data publikacji 01.08.2022
Data modyfikacji 01.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Strzyż
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Strzyż Wydziału Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Strzyż
do góry