Struktura własnościowa i majątek

Plan dochodów i wydatków budżetowych, oraz wartość księgowa majątku BiOSG w Przemyślu


1. Plan dochodów i wydatków budżetowych Bieszczadzkiego Oddziału Straży Graniczne w Przemyślu na poszczególne lata.

2. Wartość księgowa majątku Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przmyślu na dzień 31.12.2016 r.

Metryczka

Data publikacji 24.01.2018
Data modyfikacji 24.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Jórasz
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Kisiel Pion Głównego Księgowego
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Kisiel
do góry